top of page

Spacious Venue for Exhibit Booth | สถานที่จัดแสดงสินค้า

ทำให้พื้นที่ Pre-function นั้น "พิเศษ" กว่าที่คุณคิด...

"สถานที่จัดแสดงสินค้า" | หนึ่งในการส่งเสริมการขายที่เสริมสร้างประสบการณ์ดีๆแก่ผู้บริโภค

ทำให้ในหลายๆงานอีเวนท์ มีการจัดสรรค์พื้นที่ไว้สำหรับกิจกรรมนี้โดยเฉพาะ... และโลเคชั่นที่ได้รับความนิยม ก็คือพื้นที่ “ Pre-function” บริเวณหน้าห้องจัดเลี้ยง

.

ในหลายๆงานกิจกรรม พื้นที่ Pre-function มักจะถูกมองข้ามว่าเป็นเพียงที่สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมงานเท่านั้น ทำให้แขกผู้มาเข้าร่วมหรือทางผู้จัดงานไม่มีปฏิสัมพันธ์กันก่อนก่อนเข้าร่วมงาน . การจัดแสดงสินค้าจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการดึงดูดความสนใจของผู้เข้าร่วมให้มาก่อนเวลางานกิจกรรม และผู้ให้บริการและผู้เข้าร่วมงานได้พบปะกันก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมหลัก

ภาพบรรยากาศบริเวณก่อนเข้างาน "SHA มีความสำคัญอย่างไรต่อการเปิดกิจการ และเราจะได้อะไรจาก SHA" โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ภาพบรรยากาศในงานอบรม “ปลดล็อก ตลาดออนไลน์ สร้างยอดขายจริงกับ LAZADA” | ISMED
ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนภาคใต้ "กิจกรรมเชื่อมโยงการค้าและเจรจาธุรกิจในพื้นที่หรือภูมิภาคอื่น"
ภาพบรรยากาศภายในงาน "HIP INNOVATION SHOW PHUKET 2020"

留言


bottom of page